Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

Actoren

Op basis van de briefhoofden en de ondertekenaars van de geselecteerde archiefstukken werd een lijst opgemaakt van 15 actoren die betrokken waren bij de organisatie van de wederopbouw op gemeentelijk niveau. De rol van elk van deze instanties wordt kort gesitueerd, waarna wordt ingegaan op de hoeveelheid en het soort archief dat men van de actor in kwestie in het gemeentearchief kan terugvinden. De bronnen die gebruikt zijn om de actoren toe te lichten, worden telkens achteraan opgesomd en worden niet noodzakelijk hernomen in de algemene bibliografie van de website.Architecten en aannemers

Boerenbond

Dienst der Verwoeste Gewesten

Dienst voor Oorlogsschade

Dienst voor Vereffening der Oorlogsschade

Gemeentebestuur

Gemeentekrediet

Geteisterden

Koning Albertsfonds

Ministerie van Landbouw en Openbare Werken

Ministerie van Nijverheid en Arbeid

Nationale Commissie voor de Verfraaiing van het Landelijk Leven

Provinciebestuur

Rechtbank voor Oorlogsschade

Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade