Stukken        Formulieren        
        


'Landbouw oorlogsschade en vergoeding. Verklaring der schade. Verklaring van de vergoeding der schade' 11-08-1920

Formulier van de Belgische dienst voor opvordering ten bate van de landbouw van het Ministerie van Staathuishoudkundige Zaken en het Ministerie van Landbouw, voor de oplijsting van schade aan landbouwbedrijven en al ontvangen schadevergoedingen.


© Stadsarchief Ieper