Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

WETGEVING

Om de geselecteerde archiefstukken in hun context te plaatsen, is een selectie gemaakt van wetten die - al tijdens de oorlog en in de jaren 1920 - de wederopbouw reguleerden.
Voor elk van de hieronder opgenomen wetteksten wordt eerst de verwijzing opgegeven naar de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan volgt een situering van de wet, die kort de inhoud ervan uiteenzet. Daarna is een selectie van artikels opgenomen die relevant zijn om de archiefstukken te interpreteren.
In vijf gevallen zijn twee wetten op dezelfde pagina behandeld, omdat ze nauw met elkaar verwant zijn. Sommige wetten worden slechts kort aangehaald. Dit wijst erop dat in een archiefstuk opvallend naar een wet of een bepaald artikel uit een wet wordt verwezen, maar dat een grondigere toelichting van deze wet te ver zou leiden. Er is dan voor gekozen om enkel de juiste referentie naar het Staatsblad en het artikel in kwestie op te nemen. 

» Leeswijzer25-08-1915  
23-09-1916  
15-08-1917  
21-10-1918  
22-10-1918  
23-10-1918  
12-11-1918  
24-02-1919  
08-04-1919  
09-04-1919  
10-05-1919  
28-06-1919  
11-07-1919  
15-11-1919  
01-12-1919  
25-04-1920  
25-05-1920  
28-05-1920  
30-08-1920  
06-09-1921  
13-10-1921  
14-08-1922